Nawigacja

Zamówienia publiczne

Dialog techniczny

23.06.2020

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania, którego celem będzie dostawa dwóch symulatorów pojazdu kolejowego przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją pomieszczeń niezbędną do poprawnego działania symulatorów, przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej. Dialog jest prowadzony na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Przedmiot dialogu technicznego

Przedmiotem dialogu technicznego jest uzyskanie informacji niezbędnych do opracowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego „dostawy dwóch symulatorów pojazdu kolejowego przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją pomieszczeń niezbędną do poprawnego działania symulatorów, przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej”

Termin składania wniosków o udział w dialogu technicznym

07 lipca 2020 r.

Zgłoszenia można składać:

  1. osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 23.06.2020
Data modyfikacji : 23.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry