Nawigacja

Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.2501.9.2021 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego, 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Szkolenia z zakresu techniki kolejowej w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

20.01.2022 r. 11:00
BDG-WZPU.2501.14.2021 39294100-0; 22462000-6; 37520000-9

Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II

2.02.2022 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.15.2021 72411000-4 - Dostawcy usług internetowych (ISP), 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne.

Usługi telekomunikacyjne dla Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

5.01.2022 godz. 11:00
BDG-WZPU.2500.9.2021 48000000-8

Odnowienie wsparć i subskrypcji dla urządzeń i oprogramowania sieciowego oraz zakup serwerowego systemu operacyjnego i licencji dostępowych.

08.12.2021 godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.8.2021 72411000-4 - Dostawcy usług internetowych (ISP); 72318000-7 - Usługi przesyłu danych; 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne.

Usługa symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby UTK w trzech lokalizacjach – Warszawa, Kraków i Katowice

7.12.2021 godz. 11:00
do góry