Nawigacja

Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BAF-WZPL.250.2.2017 79995100-6

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługa archiwizacji dokumentów Urzędu Transportu Kolejowego.

05.04.2017 r. godz. 11:00
BAF-WLZP.250.1.2017 72260000-5, 72263000-6, 72268000-1, 72265000-0, 72267000-4, 80533100-0

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego

30.03.2017 r. godz. 11:30
do góry