Nawigacja

Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.2500.3.2020 72250000-2

Świadczenie usługi utrzymania i usługi rozwoju systemu Enova 365

3.12.2020 godz. 11:00
BDG-WZPU.2500.2.2020 64110000-0

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Transportu Kolejowego

01.12.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.12.2020 79111000-5

Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych – Kampania Kolejowe ABC II

17.11.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.11.2020 79416200-5

UNIEWAŻNIONE Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II

26.10.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.6.2020 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.

Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego

16.10.2020 godz.11:00
BDG-WZPU.2501.3.2020 72212190-7; 80420000-4

UNIEWAŻNIONE Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i wsparcie techniczne platformy do obsługi szkoleń stacjonarnych oraz prowadzenia szkoleń e-learningowych oraz powiązaną z nią aplikacją na urządzenia mobilne

01.10.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.10.2020 39294100-0; 22462000-6; 37520000-9

Dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby dwóch projektów Kampania Kolejowe ABC oraz Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

22.10.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.9.2020

Dialog techniczny - system KREMIPPK

07.09.2020 r.
BDG-WZPU.2500.1.2020 48822000-6, 30233000-1, 32420000-3, 48000000-8

Dostawa wyposażenia serwerowni (serwer wraz systemem serwerowym i licencjami dostępowymi, przełączniki SAN i macierz, wsparcie do oprogramowania do wirtualizacji)

04.09.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.8.2020 80530000-8

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - szkolenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury kolejowej

31.08.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.4.2020 39294100-0; 30234600-4

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

26.06.2020 r godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.1.2020 79310000-0, 72000000-5

Przeprowadzenie badań potrzeb przyszłych użytkowników systemu oraz przygotowanie projektu makiet UX/UI wysokiej jakości dla systemu Krajowego Rejestru Elektronicznego Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe

10.04.2020
BDG-WZPU.253.97.2019 30190000-7; 39294100-0; 30234600-4

Zakup i dostawa materiałów biurowych i informacyjno-promocyjnych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

02.03.2020 r. godz. 11:00
do góry