Nawigacja

Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.2500.12.2023 48760000-3

Dostawa oprogramowania antywirusowego

24.11.2023 godz. 10.00
BDG-WZPU.2500.11.2023 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

Dostawa punktów dostępowych do sieci WiFi

17.11.2023 godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.10.2023 48822000-6 - Serwery komputerowe

Dostawa serwera wraz z serwerowym systemem operacyjnym i systemem do wirtualizacji

03.11.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.17.2023 32420000-3

Zarządzalne przełączniki sieciowe warstwy 2

17.11.2023 godz. 10.00
BDG-WZPU.2500.9.2023 72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

Usługa utrzymania SOLM

03.11.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.10.2023 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego, 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Przygotowanie i przeprowadzenie trzydniowego szkolenia pn. „Techniki audytowania” dla pracowników UTK” (2)

04.10.2023 godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.8.2023 30233160-0

Dostawa biblioteki taśmowej LTO

04.10.2023 godz. 10.30
BDG-WZPU.2500.6.2023 48218000-9 pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami

Rozszerzenie licencji dla urządzenia Stormshield

20.10.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.13.2023 32420000-3

Dostawa klastra urządzeń UTM

23.10.2023 r. godz. 10.00
BDG-WZPU.2501.11.2023 71241000-9 studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Przygotowanie ekspertyz w sprawie oceny dokumentacji z przebiegu weryfikacji WE podsystemów: (1) Sterowanie – urządzenia przytorowe, (2) Infrastruktura, (3) Energia

26.10.2023 r. godz. 10:30
BDG-WZPU.2501.14.2023 79952000-2 - usługi w zakresie organizacji imprez

Kompleksowa organizacja i obsługa jednodniowej konferencji zamykającej projekt pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”

25.09.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.5.2023 72250000-2

Usługi utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo

22.09.2023 godz. 10.00
BDG-WZPU.2501.9.2023 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego; 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu transportu kolejowego dla pracowników Urzędu Transportu Kolejowego w podziale na 2 części

12.09.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.4.2023 48000000-8

Odnowienie wsparcia do oprogramowania do wirtualizacji

21.08.2023 godz. 10.00
BDG-WZPU.2500.2.2023 32420000-3; 48000000-8

Odnowienie wsparć i subskrypcji dla urządzeń i oprogramowania sieciowego

29.06.2023 r. godz. 10.00
BDG-WZPU.2501.4.2023 72810000-1

Audyt bezpieczeństwa rejestru KREMIPPK

28.04.2023 godz. 10.00
BDG-WZPU.2501.3.2023 30233160-0

Dostawa biblioteki taśmowej LTO

16.03.2023 godz. 10.00
BDG-WZPU.2501.20.2022 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach biurowo-administracyjnych Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

14.02.2023 godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.19.2022 48510000-6

Dostawa oprogramowania antywirusowego, biurowego i licencji dostępowych

20.01.2023 godz. 10.00
do góry