Nawigacja

Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.2501.4.2023 72810000-1

Audyt bezpieczeństwa rejestru KREMIPPK

07.04.2023 godz. 10.00
BDG-WZPU.2501.2.2023 79952000-2 - usługi w zakresie organizacji imprez

Przygotowanie i obsługa konferencji w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. "Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów"

27.03.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.3.2023 30233160-0

Dostawa biblioteki taśmowej LTO

16.03.2023 godz. 10.00
BDG-WZPU.2501.1.2023 71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

Nadzór inwestorski

03.03.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.20.2022 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach biurowo-administracyjnych Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

14.02.2023 godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.19.2022 48510000-6

Dostawa oprogramowania antywirusowego, biurowego i licencji dostępowych

20.01.2023 godz. 10.00
BDG-WZPU.2500.10.2022 90910000-9 – Usługi sprzątania; 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków; 90919200-4 – Usługi sprzątania biur.

Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Oddziałów Terenowych Urzędu Transportu Kolejowego oraz Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów z podziałem na 6 części

19.01.2023 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.17.2022 39110000-6 – Siedziska, krzesła i produkty nimi związane, i ich części

Meble biurowe (krzesła) do Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

18.01.2023 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.18.2022 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego, 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń miękkich dla pracowników

24.01.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.13.2022 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

Usługa wynajmu sal szkoleniowych wraz z usługą gastronomiczną

11.01.2023 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.12.2022 39100000-3 – Meble, 39711000-9 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi

Zabudowa meblowa do pomieszczeń Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

22.12.2022 r. godz. 12:00
do góry