Nawigacja

Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.250.3.2019 48822000-6, 30233132-5, 48000000-8

Dostawa serwerów wraz z systemami operacyjnymi i systemami do wirtualizacji oraz odnowienie wsparcia do produktów VMaware

13.11.2019
BDG-WZPU.253.47.2019 80530000-8

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem w inwestycjach kolejowych, konstrukcji i mechaniki pojazdów trakcyjnych oraz prowadzenia ruchu pociągów

05.08.2019 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.253.28.2019 71241000-9

Opracowanie analizy: Modelowa dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w zakresie dostosowania do wymagań aktów prawnych i wytycznych tzw. IV pakietu kolejowego dla przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury

19 czerwca 2019 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.250.2.2019 34110000-1

Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Transportu Kolejowego

13 czerwca 2019 r., godzina 11:00
BDG-WZPU.253.11.2019 71241000-9

Wykonanie ekspertyz stanowiących przegląd krajowych przepisów technicznych dla podsystemów infrastruktura, energia, sterowanie – urządzenia przytorowe pod kątem zgodności z TSI

19 marca 2019 r., godzina 11:00
BDG-WZPU.253.20.2018 63511000-4

Organizacja wycieczek dydaktycznych, w formie tzw. zielonych szkół dla uczniów szkół podstawowych, biorących udział w konkursach organizowanych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC

21.01.2019 r. godzina 10:30
do góry