Nawigacja

Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.2501.3.2020 72212190-7; 80420000-4

Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i wsparcie techniczne platformy do obsługi szkoleń stacjonarnych oraz prowadzenia szkoleń e-learningowych oraz powiązaną z nią aplikacją na urządzenia mobilne

01.10.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.10.2020 39294100-0; 22462000-6; 37520000-9

Dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby dwóch projektów Kampania Kolejowe ABC oraz Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

12.10.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.9.2020

Dialog techniczny - system KREMIPPK

07.09.2020 r.
BDG-WZPU.2500.1.2020 48822000-6, 30233000-1, 32420000-3, 48000000-8

Dostawa wyposażenia serwerowni (serwer wraz systemem serwerowym i licencjami dostępowymi, przełączniki SAN i macierz, wsparcie do oprogramowania do wirtualizacji)

04.09.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.8.2020 80530000-8

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - szkolenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury kolejowej

31.08.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.7.2020

Dialog techniczny

07.07.2020 r.
BDG-WZPU.2501.5.2020 71241000-9

Wykonanie ekspertyz z zakresu techniki kolejowej

03.07.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.4.2020 39294100-0; 30234600-4

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

26.06.2020 r godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.1.2020 79310000-0, 72000000-5

Przeprowadzenie badań potrzeb przyszłych użytkowników systemu oraz przygotowanie projektu makiet UX/UI wysokiej jakości dla systemu Krajowego Rejestru Elektronicznego Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe

10.04.2020
BDG-WZPU.253.97.2019 30190000-7; 39294100-0; 30234600-4

Zakup i dostawa materiałów biurowych i informacyjno-promocyjnych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

02.03.2020 r. godz. 11:00
do góry