Nawigacja

Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.2501.7.2022 30232110-8; 30216110-0

Dostawa urządzeń drukujących i skanerów na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

05.09.2022 godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.4.2022 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji, 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Zakup usługi wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

12.08.2022 godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.8.2022 30200000-1; 30213300-8; 30213100-6; 30231300-0; 30213200-7

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

31.08.2022 godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.3.2022 64110000-0 - Usługi pocztowe, 64120000-3 - Usługi kurierskie

Usługi Pocztowe i Kurierskie

12.08.2022 godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.1.2022 79341400-0, 79952000-2, 92111200-4, 79416000-3

Przygotowanie i realizacja informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC II"

23.03.2022 godz. 10:30
do góry