Nawigacja

Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.2501.1.2022 79341400-0, 79952000-2, 92111200-4, 79416000-3

Przygotowanie i realizacja informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC II"

23.03.2022 godz. 10:30
BDG-WZPU.2501.14.2021 39294100-0; 22462000-6; 37520000-9

Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II

2.02.2022 r. godz. 11:00
do góry