Nawigacja

Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.2500.9.2022 48822000-6; 30233000-1; 48000000-8

Dostawa serwera wraz z serwerowym systemem operacyjnym i dysków twardych do macierzy oraz odnowienie wsparcia do oprogramowania do wirtualizacji

07.12.2022 r. godz. 10.00
BDG-WZPU.2500.8.2022 72250000-2

Usługa utrzymania i usługa rozwoju systemu Enova

23.11.2022
BDG-WZPU.2501.11.2022 39130000-2 – Meble biurowe (Część 2 i 3), 39110000-6 – Siedziska, krzesła i produkty nimi związane, i ich części (Część 1).

Meble biurowe do Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

10.11.2022 godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.7.2022 79952000-2

Przygotowanie, organizacja i obsługa VI Konferencji Kultury Bezpieczeństwa

04.11.2022 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2500.6.2022 34110000-1 – Samochody osobowe

Dostawa samochodów

20.10.2022 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.5.2022 72250000-2

UNIEWAŻNIONE Usługa utrzymania i usługa rozwoju systemu Enova

21.10.2022 godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.9.2022 92312212-0 Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych, 22472000-9 Podręczniki instrukcyjne

Usługa napisania, opracowania i przygotowania pod względem graficznym poradników dla inspektorów zatrudnionych w Urzędzie Transportu Kolejowego

07.10.2022 godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.10.2022 32413100-2

Dostawa fabrycznie nowego routera dostępowego wraz z instalacją na potrzeby przyłączenia do sieci GovNet

07.10.2022 godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.2.2022 48510000-6

Odnowienie i zakup licencji na oprogramowania Microsoft Office 365 E1

26.09.2022 godz. 10.00
BDG-WZPU.2501.5.2022 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego, 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Szkolenia z zakresu transportu kolejowego w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

19.09.2022 godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.7.2022 30232110-8; 30216110-0

Dostawa urządzeń drukujących i skanerów na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

05.09.2022 godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.8.2022 30200000-1; 30213300-8; 30213100-6; 30231300-0; 30213200-7

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

31.08.2022 godz. 10:00
BDG-WZPU.2501.1.2022 79341400-0, 79952000-2, 92111200-4, 79416000-3

Przygotowanie i realizacja informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC II"

23.03.2022 godz. 10:30
do góry