Nawigacja

Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.250.6.2018 64110000-0

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Transportu Kolejowego

09.11.2018 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.253.15.2018 71241000-9

Wykonanie ekspertyzy określającej warunki zastosowania norm RAMS

09.10.2018 godz. 11:30
BDG-WZPU.253.17.2018 48190000-6; 72263000-6; 72212190-7

Interaktywne pomoce dydaktyczne na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC

21.09.2018 godz. 10:30
BDG-WZPU.253.16.2018 39294100-0; 22462000-6; 37520000-9

UNIEWAŻNIONE Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC (6)

17.09.2018 godz. 13:00
BDG-WZPU.253.12.2018 80530000-8

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz budowy systemu zasilania w energię trakcyjną

14.08.2018 r. godz. 10:30
BDG-WZPU.253.8.2018 71241000-9

Wykonanie ekspertyz: (1) Analiza podsystemu strukturalnego "Energia" na polskiej sieci kolejowej; (2) Analiza zagrożeń dla transportu kolejowego związanych z cyberbezpieczeństwem, w związku z zabudową nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym na sieci PKP PLK S.A.

17.08.2018 godz. 11:00
BDG-WZPU.250.2.2018 30211000-1; 48820000-2; 30233132-5

Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby rozbudowy infrastruktury serwerowej UTK

06.08.2018 r. godz. 10:30
BDG-WZPU.253.13.2018 39294100-0; 22462000-6; 37520000-9; 18143000-3; 35113440-5; 37822100-7; 22816000-3

Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC (5) (Aktualizacja 22.08.2018)

03.08.2018 r. godz. 10:30
BDG-WZPU.253.9.2018 48190000-6; 72263000-6; 72212500-4; 72212911-8

Opracowanie i wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci trzech aplikacji i gry symulacyjnej oraz opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC

06.08.2018 godz. 13:00
BDG-WZPU.253.4.2018 79341400-0, 79342200-5, 79340000-9, 79341000-6, 79952000-2, 92221000-6, 92111200-4, 79416000-3

Przygotowanie i realizacja społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC”

11.07.2018 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.253.7.2018 39294100-0; 22462000-6; 37520000-9; 18143000-3; 35113440-5; 37822100-7; 22816000-3

UNIEWAŻNIONE. Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach Projektu "Kampania Kolejowe ABC"

27 czerwiec 2018 r. godz. 10:30
BDG-WZPU.250.1.2018 48000000-8; 72250000-2; 30211000-1

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego Kolejowe e-Bezpieczeństwo

13 czerwiec 2018 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.253.3.2018 79823000-9

Druk, oprawa i dostawa książek edukacyjnych dla dzieci w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC

26.03.2018 r. godz.: 11:00
do góry