Nawigacja

Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.2501.13.2021 79820000-8

Druk, oprawa i dostawa książek, broszur, sprawozdań, magazynów i biuletynów na potrzeby UTK

05.11.2021 godz. 11:00
BDG-WZPU.2500.4.2021 72250000-2

Świadczenie usługi utrzymania i usługi rozwoju Systemu Obsługi Licencji Maszynistów

18.11.2021 godz. 10:00
BDG-WZPU.2500.7.2021 48822000-6; 30233000-1; 48000000-8

Zakup serwera, odnowienie wsparcia do wirtualizacji, odnowienie gwarancji i wsparcia do urządzeń serwerowych

22.10.2021 godz. 11:00
BDG-WZPU.2500.6.2021 72411000-4 - Dostawcy usług internetowych (ISP); 72720000-3 - Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej; 72318000-7 - Usługi przesyłu danych; 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne.

Usługa symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby UTK w trzech lokalizacjach – Warszawa, Kraków i Poznań

07.10.2021 godz. 11:00
BDG-WZPU.2500.3.2021 92111250-9 Produkcja filmów informacyjnych

Produkcja filmu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego

23.09.2021 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.12.2021 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego, 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Szkolenia z zakresu techniki kolejowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

10.09.2021 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.11.2021 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.

Ekspertyzy z zakresu techniki kolejowej

12.08.2021 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2500.2.2021 72411000-4 7272000-3 72318000-7 64200000-8

Usługa symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego”.

13.08.2021 godzina 10:30
BDG-WZPU.2501.8.2021 79341400-0, 79342200-5, 79340000-9, 79341000-6, 79416000-3

„Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej w ramach projektu Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei”.

17.08.2021 godz. 10:30
BDG-WZPU.2501.10.2021 79341400-0, 79952000-2, 92111200-4, 79416000-3

Przygotowanie i realizacja społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II

12.08.2021 r. godz. 10:30
BDG-WZPU.2500.1.2021 72250000-2

„Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo”

16.08.2021 - godz.10.30
BDG-WZPU.2501.5.2021 92111250-9

Produkcja filmów edukacyjno-promocyjnych

09.07.2021 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.7.2021 71520000-9

Wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji Zamawiającego

02.07.2021 godz. 10:30
BDG-WZPU.2501.4.2021 80420000-4

„Zakup platformy do obsługi szkoleń stacjonarnych i prowadzenia szkoleń e-learningowych wraz z powiązaną z nią aplikacją na urządzenia mobilne w ramach Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”.

6 lipca 2021 godzina 10:30
BDG-WZPU.2501.1.2021 79610000-3; 72000000-5

Świadczenie usługi zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT, związanej z wytworzeniem i wdrożeniem systemu informatycznego KREMiPPK

26.05.2021 r. godz. 10:30
BDG-WZPU.2501.2.2021 48000000-8; 72250000-2; 30211000-1; 32420000-3; 45300000-0; 45400000-1; 31140000-9

Budowa oprogramowania Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów wraz z dostawą infrastruktury IT (urządzenia aktywne) i serwerowni (pomieszczenie bezpieczeństwa IT wraz z wyposażeniem na potrzeby infrastruktury teletechnicznej) oraz zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej

11.06.2021 godz. 10:30
BDG-WZPU.2501.12.2020 79111000-5

Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych – Kampania Kolejowe ABC II

17.11.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.9.2020

Dialog techniczny - system KREMIPPK

07.09.2020 r.
do góry