Nawigacja

Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.253.86.2019 55120000-7, 55300000-3

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - zakup usługi wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

16.12.2019 godz. 11:00
do góry