Nawigacja

Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.253.9.2018 48190000-6; 72263000-6; 72212500-4; 72212911-8

Opracowanie i wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci trzech aplikacji i gry symulacyjnej oraz opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC (aktualizacja 17.07.2018)

31.07.2018 godz. 12:30
BDG-WZPU.253.4.2018 79341400-0, 79342200-5, 79340000-9, 79341000-6, 79952000-2, 92221000-6, 92111200-4, 79416000-3

Przygotowanie i realizacja społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC” (Aktualizacja 11.07.2018)

11.07.2018 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.253.7.2018 39294100-0; 22462000-6; 37520000-9; 18143000-3; 35113440-5; 37822100-7; 22816000-3

Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach Projektu "Kampania Kolejowe ABC" (aktualizacja 05.07.2018)

27 czerwiec 2018 r. godz. 10:30
BDG-WZPU.250.1.2018 48000000-8; 72250000-2; 30211000-1

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego Kolejowe e-Bezpieczeństwo

13 czerwiec 2018 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.253.3.2018 79823000-9

Druk, oprawa i dostawa książek edukacyjnych dla dzieci w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC

26.03.2018 r. godz.: 11:00
BDG-WZPU.253.1.2018 72263000-6; 72212500-4; 72212911-8

UNIEWAŻNIONE Opracowanie i wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci trzech aplikacji i gry symulacyjnej oraz opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC

30.03.2018 r. godz. 10:30
do góry