Nawigacja

Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BAF-WZPL.253.2.2017 80530000-8

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu architektury systemów sterowania ruchem kolejowym oraz diagnostyki i utrzymania pojazdów trakcyjnych i wagonów towarowych.

10.07.2017 r. godz. 12:00
BAF-WZPL.250.8.2017 34110000-1, 34113000-2

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Transportu Kolejowego

07.07.2017 r. godz:12:00
BAF-WZPL.250.7.2017 34110000-1; 34113000-2

Zakup samochodów osobowych dla Urzędu Transportu Kolejowego

23.06.2017 r. do godziny 12:00
BAF-WZPL.250.4.2017 71241000-9

Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej opracowania założeń projektowych i scenariuszy testów operacyjnych mających na celu sprawdzenie części ETCS i GSM-R podsystemu „Sterowanie-urządzenia przytorowe” i jej współdziałanie z odpowiadającą częścią podsystemu „Sterowanie-urządzenie pokładowe”, uwzględniającej uwagi zgłoszone w ramach publicznych konsultacji jej projektu.

01.06.2017 r. godz. 11:00
BAF-WLZP.250.6.2017 72260000-5, 72263000-6, 72268000-1, 72265000-0, 72267000-4, 80533100-0

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego

14.06.2017 r. godz. 10:00
BAF-WZPL.250.5.2017 32420000-3; 71356300-1; 72268000-1

Zakup i dostawa sprzętu sieciowego wraz z usługą wsparcia technicznego

18.05.2017 r. do godziny 12:00
BAF-WZPL.250.3.2017 79995100-6

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługa archiwizacji dokumentów Urzędu Transportu Kolejowego.

21.04.2017 r.
do góry