Nawigacja

Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BAF-WZPL.253.21.2017 71241000-9

Przygotowanie ekspertyzy zawierającej analizę podsystemu strukturalnego Energia na polskiej sieci kolejowej

23.11.2017 r. godz.: 10:00
BAF-WZPL.250.9.2017 30236110-6, 30233160-0, 30211000-1, 48820000-2, 30233132-5, 30233141-1, 32420000-3

Zakup oraz dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby rozbudowy infrastruktury serwerowej UTK

08.11.2017 r.
BAF-WZPL.253.20.2017 71241000-9

Przygotowanie ekspertyzy w zakresie określenia rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na skrzyżowaniach linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami publicznymi (przejazdach kolejowo-drogowych).

16.10.2017 r. godz.: 13:00
BAF-WZPL.253.19.2017 71241000-9

Przygotowanie ekspertyzy przedstawiającej możliwe kierunki inwestycyjne na sieci zarządcy infrastruktury zabezpieczające przed błędami ludzkimi

16.10.2017 r. godz.: 11:00
BAF-WZPL.253.16.2017 71241000-9

Przygotowanie ekspertyzy z zakresu systemów GSM-R

05.10.2017 r. godz: 11:00
BAF-WZPL.253.15.2017 80530000-8

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu architektury systemów sterowania ruchem kolejowym oraz diagnostyki i utrzymania pojazdów trakcyjnych i wagonów towarowych.

21.09.2017 r. godz. 12:00
BAF-WZPL.253.11.2017 71241000-9

Przygotowanie ekspertyz z zakresu systemów GSM-R i stosowania rozporządzenia 402/2013

11.09.2017 r. godz: 12:00
BAF-WZPL.253.13.2017 80521000-2

Opracowanie merytoryczne i graficzne scenariuszy zajęć, autorskich podręczników oraz książek edukacyjnych w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC

08.09.2017 godz: 12:00
BAF-WZPL.253.12.2017 39162100-6; 39294100-0

Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach Projektu "Kampania Kolejowe ABC"

09.10.2017 r.
BAF-WZPL.250.8.2017 34110000-1, 34113000-2

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Transportu Kolejowego

07.07.2017 r. godz:12:00
BAF-WZPL.250.7.2017 34110000-1; 34113000-2

Zakup samochodów osobowych dla Urzędu Transportu Kolejowego

23.06.2017 r. do godziny 12:00
BAF-WZPL.250.4.2017 71241000-9

Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej opracowania założeń projektowych i scenariuszy testów operacyjnych mających na celu sprawdzenie części ETCS i GSM-R podsystemu „Sterowanie-urządzenia przytorowe” i jej współdziałanie z odpowiadającą częścią podsystemu „Sterowanie-urządzenie pokładowe”, uwzględniającej uwagi zgłoszone w ramach publicznych konsultacji jej projektu.

01.06.2017 r. godz. 11:00
BAF-WLZP.250.6.2017 72260000-5, 72263000-6, 72268000-1, 72265000-0, 72267000-4, 80533100-0

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego

14.06.2017 r. godz. 10:00
BAF-WZPL.250.5.2017 32420000-3; 71356300-1; 72268000-1

Zakup i dostawa sprzętu sieciowego wraz z usługą wsparcia technicznego

18.05.2017 r. do godziny 12:00
BAF-WZPL.250.3.2017 79995100-6

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługa archiwizacji dokumentów Urzędu Transportu Kolejowego.

21.04.2017 r.
do góry