Nawigacja

Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.2501.1.2021 79610000-3; 72000000-5

Świadczenie usługi zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT, związanej z wytworzeniem i wdrożeniem systemu informatycznego KREMiPPK

26.05.2021 r. godz. 10:30
BDG-WZPU.2501.2.2021 48000000-8; 72250000-2; 30211000-1; 32420000-3; 45300000-0; 45400000-1; 31140000-9

Budowa oprogramowania Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów wraz z dostawą infrastruktury IT (urządzenia aktywne) i serwerowni (pomieszczenie bezpieczeństwa IT wraz z wyposażeniem na potrzeby infrastruktury teletechnicznej) oraz zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej

24.05.2021 godz. 10:30
BDG-WZPU.2501.15.2020 34150000-3; 45400000-1; 45300000-0

Dostawa trzech symulatorów pojazdów kolejowych przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją pomieszczeń niezbędną do poprawnego działania symulatorów, przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej

08.02.2021 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2500.6.2020 72250000-2

UNIEWAŻNIONE Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo

27.01.2021 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.12.2020 79111000-5

Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych – Kampania Kolejowe ABC II

17.11.2020 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2501.9.2020

Dialog techniczny - system KREMIPPK

07.09.2020 r.
do góry