Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania informacji

Rozeznanie cenowe - organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Normy RAMS po zmianach w 2019 r.”

27.03.2020 r.

Rozeznanie cenowe - organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Wybrane aspekty dotyczące procesów produkcji i utrzymania pojazdów kolejowych – spawanie, wzorcowanie przyrządów pomiarowych, badania nieniszczące, wymagania dozoru technicznego”

27.03.2020 r.

Rozeznanie cenowe - organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Zasady prowadzenia ruchu kolejowego oraz działania SRK z wizytą studyjną w Lokalnym Centrum Sterowania”

27.03.2020 r.

Rozeznanie cenowe - organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Utrzymanie pojazdów kolejowych z wizyta studyjną u podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM), ze szczególnym uwzględnieniem podzespołów krytycznych dla bezpieczeństwa w pojazdach trakcyjnych i wagonach pasażerskich w związku z rozszerzeniem obowiązku certyfikacji ECM”

27.03.2020 r.

Rozeznanie cenowe - organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Proces planowania inwestycji w transporcie kolejowym, z uwzględnieniem zasad finansowania z funduszy UE”

27.03.2020 r.

Rozeznanie cenowe - Ekspertyza pod kątem możliwości organizacyjno-technicznych utworzenia laboratorium wykonującego testy interoperacyjności na potrzeby wykazania kompatybilności ESC i RSC

27.03.2020

Rozeznanie cenowe - sporządzeniu merytorycznych ekspertyz dotyczących uwag lub postulatów Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (AKUE) lub Komisji Europejskiej (KE) w odniesieniu do obecnie projektowanej zmiany Listy Prezesa UTK lub innych krajowych przepisów technicznych w zakresie podsystemu „Tabor”.

20.03.2020

Rozeznanie cenowe - sporządzanie merytorycznych ekspertyz dotyczących uwag lub postulatów Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (AKUE) lub Komisji Europejskiej (KE) w odniesieniu do obecnie projektowanej zmiany Listy Prezesa UTK lub innych krajowych przepisów technicznych w zakresie podsystemu „Sterowanie”.

20.03.2020

Rozeznanie cenowe - przygotowanie ekspertyzy pod kątem techniczno-organizacyjnych zasad wdrożenia systemu ETCS zgodnego z wzorcem specyfikacji 3 (baseline 3), na infrastrukturze kolejowej w Polsce.

20.03.2020

Rozeznanie cenowe - Ekspertyza pod kątem możliwości eksploatacyjno-technicznym wdrożenia w Polsce ETCS poziom 1 LS na liniach kolejowych nieprzewidzianych do wyposażenia w pełną wersję ETCS poziomu 1 lub 2 w obecnym krajowym planie wdrażania TSI Sterowanie.

20.03.2020
do góry