Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania informacji

Rozeznanie cenowe - zakup i dostawa systemu do obsługi szkoleń wraz z platformą e-learningową (LMS) oraz powiązaną z nią aplikacją na urządzenia mobilne,

05.11.2019
do góry