Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Rozeznanie cenowe dot. wykonania ekspertyzy stanowiącej przegląd krajowych przepisów technicznych określonych w Liście Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei z 14 lutego 2024 r. r., zwaną dalej „Listą Prezesa UTK z 14 lutego 2024 r.” dla instalacji stałych (podsystemów infrastruktura, energia oraz sterowanie) pod kątem zgodności z TSI.

12.04.2024


Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego, planuje realizację zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie ekspertyzy stanowiącej przegląd krajowych przepisów technicznych określonych w Liście Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei z 14 lutego 2024 r. r., zwaną dalej „Listą Prezesa UTK z 14 lutego 2024 r.” dla instalacji stałych (podsystemów infrastruktura, energia oraz sterowanie)
pod kątem zgodności z TSI.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.


 

Metadane

Data publikacji : 12.04.2024
Data modyfikacji : 12.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry