Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.2511.32.2020 79823000-9; 22110000-4

Zapytanie ofertowe na druk, oprawę oraz dostawę książek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

04.12.2020 r. godz. 12:00
BDG-WZPU.2510.466.2020

Zapytanie ofertowe - na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zasad zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie linii kolejowych

27.10.2020 r. godz. 10:00

UNIEWAŻNIONE Świadczenie usługi wsparcia i rozwoju systemu Enova 365

28.09.2020 godz. 11:00
BDG-WZPU.2510.381.2020 92111250-9 Produkcja filmów informacyjnych

Zapytanie ofertowe (powtórzone) - produkcja filmu edukacyjnego

09.09.2020 godz. 16:15
BDG-WZPU.2511.23.2020 79823000-9; 22110000-4

UNIEWAŻNIONE: Zapytanie ofertowe na druk, oprawę oraz dostawę książek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

09.09.2020 godz. 12:00
do góry