Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

Świadczenie usługi wsparcia i rozwoju systemu Enova 365

28.09.2020 godz. 11:00
BDG-WZPU.2510.381.2020 92111250-9 Produkcja filmów informacyjnych

Zapytanie ofertowe (powtórzone) - produkcja filmu edukacyjnego

09.09.2020 godz. 16:15
BDG-WZPU.2511.23.2020 79823000-9; 22110000-4

Zapytanie ofertowe na druk, oprawę oraz dostawę książek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

09.09.2020 godz. 12:00
BDG-WZPU.2511.22.2020 18100000-0

Zapytanie ofertowe - na wykonanie i dostawę odzieży dla edukatorów na potrzeby projektu „Kampania Kolejowe ABC” (II)

20.08.2020 r. godz. 12:00
79995100-6

Zapytanie ofertowe - na usługę archiwizacji dokumentacji Urzędu Transportu Kolejowego

04.08.2020
do góry