Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.2511.22.2022 72411000-4 - Dostawcy usług internetowych (ISP)

Zapytanie ofertowe na usługę symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

30.05.2022 godz. 12:00
BDG-WZPU.2510.183.2022 72411000-4 - Dostawcy usług internetowych (ISP)

Zapytanie ofertowe na usługę symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby zamawiającego w dwóch lokalizacjach

20.04.2022
BDG-WZPU.2511.9.2022 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

Zapytanie ofertowe na dostawę elementów miasteczka edukacyjnego wraz ze skrzyniami i pojemnikami przeznaczonymi do transportu

12.04.2022 godz. 12:00
BDG-WZPU.2511.5.2022 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

Zapytanie Ofertowe na wykonanie i dostawę odzieży dla edukatorów w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC II"

8.04.2022 r. 12:00
do góry