Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.2511.1.2021 39294100-0

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów informacyjno - promocyjnych w ramach projektu pn:"Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)"

20 kwietnia 2021 godz. 10:00
BDG-WZPU.2510.103.2021 30199730-6

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę wizytówek

19.04.2021 r. godz. 15:00
BDG-WZPU.2510.54.2021 22200000-2, 79980000-7

Zapytanie ofertowe na usługi prenumeraty prasy krajowej drogą elektroniczną dla Urzędu Transportu Kolejowego.

3 marca 2021 godz. 15:00
BDG-WZPU.2511.34.2020 39294100-0, 22462000-6

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA KOLEJOWEGO (ABK)”

14 stycznia 2021 r. godz. 15:00
do góry