Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.253.62.2019 79822500-7, 79342200-5

Zapytanie ofertowe na wykonanie Logo, Księgi Znaku i Systemem Identyfikacji Wizualnej dla Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

30.09.2019 r. godz. 15:00
do góry