Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.2510.736.2023 79412000-5

Świadczenie usług doradczych w zakresie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej dotyczących Markupów

09.10.2023 godz. 10.00
do góry