Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.251.1.2019 85147000-1; 85121000-3

UNIEWAŻNIONE Zapytanie ofertowe - świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy

21.01.2019 godz. 12.00
BDG-WZPU.251.769.2018 90910000-9; 90919200-4; 90911300-9

Zapytanie ofertowe - usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach: biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddziały Terenowe Urzędu Transportu Kolejowego w latach 2019-2020

7.12.2018
do góry