Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.2511.56.2022 32562000-0 – Kable światłowodowe

Zapytanie ofertowe na usługę dzierżawy włókien światłowodowych

10.10.2022 r. godz. 12:00
do góry