Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.2511.16.201 37524000-7

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE RODZINNEJ GRY KARCIANEJ

02-08-2021
BDG-WZPU.2511.13.2021 64224000-2 Usługi telekonferencyjne; 80590000-6 Usługi seminaryjne

Zapytanie Ofertowe na organizacja i obsługa techniczna 3 konferencji online w ramach projektu „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei”

11.08.2021 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2511.11.2021 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

Zapytanie Ofertowe na dostawę 4 miasteczek edukacyjnych w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC"

20.07.2021 r. godz. 12:00
BDG-WZPU.2510.218.2021 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów promocyjnych

15.07.2021 r. godz. 12:00
BDG-WZPU.2511.2.2021 72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron www

Zapytanie ofertowe na rozbudowę strony internetowej projektu "Kampania Kolejowe ABC"

09.07.2021 r. godz. 12:00
BDG-WZPU.2510.224.2021 79411000-8 – Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania jakością w Urzędzie Transportu Kolejowego

30.06.2021 r. godz. 12:00
BDG-WZPU.2511.5.2021 37531000-9

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie rodzinnej gry karcianej

30.06.2021 godz. 13:00
BDG-WZPU.2511.4.2021 39294100-0

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”,

9 czerwca 2021 godzina 10:00
BDG-WZPU.2510.173.2021 90910000-9

Zapytanie ofertowe na usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddziały Terenowe Urzędu Transportu Kolejowego we Wrocławiu

07.06.2021 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2511.3.2021 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

Zapytanie Ofertowe na dostawę 4 miasteczek edukacyjnych w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC"

02.06.2021 godz. 12:00
do góry