Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP - Archiwum

Data publikacji (dd-mm-yyyy)
Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BDG-WZPU.2511.5.2022 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

Zapytanie Ofertowe na wykonanie i dostawę odzieży dla edukatorów w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC II"

8.04.2022 r. 12:00
BDG-WZPU.2510.62.2022 85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm; 85121000-3 – Usługi medyczne.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla Urzędu Transportu Kolejowego

18.02.2022 godz. 12:00
BDG-WZPU.2511.52.2021 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

Zapytanie Ofertowe na wykonanie i dostawę odzieży dla edukatorów w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC II"

7.01.2022 godz. 12:00
BDG-WZPU.2511.23.2021 64120000-3- Usługi kurierskie

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym

29.10.2021 godz. 11:00
BDG-WZPU.2511.29.2021 79932000-6 Usługi projektowania wnętrz

Zapytanie ofertowe na projekt aranżacji wnętrz dla pomieszczeń biurowo-administracyjnych Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM)

19.10.2021 godz. 12:00
BDG-WZPU.2511.32.2021 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

Zapytanie Ofertowe na wykonanie i dostawę odzieży dla edukatorów w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC II"

22.10.2021 godz. 12:00
BDG-WZPU.2511.14.2021 79800000-2

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ALBUMÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „KAMPANIA KOLEJOWE ABC II”.

13.08.2021 godz. 10:00
BDG-WZPU.2511.16.2021 37524000-7

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE RODZINNEJ GRY KARCIANEJ

05-08-2021
BDG-WZPU.2511.13.2021 64224000-2 Usługi telekonferencyjne; 80590000-6 Usługi seminaryjne

Zapytanie Ofertowe na organizacja i obsługa techniczna 3 konferencji online w ramach projektu „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei”

11.08.2021 r. godz. 11:00
BDG-WZPU.2511.11.2021 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

Zapytanie Ofertowe na dostawę 4 miasteczek edukacyjnych w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC"

20.07.2021 r. godz. 12:00
BDG-WZPU.2510.218.2021 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów promocyjnych

15.07.2021 r. godz. 12:00
BDG-WZPU.2511.2.2021 72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron www

Zapytanie ofertowe na rozbudowę strony internetowej projektu "Kampania Kolejowe ABC"

09.07.2021 r. godz. 12:00
BDG-WZPU.2510.224.2021 79411000-8 – Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania jakością w Urzędzie Transportu Kolejowego

30.06.2021 r. godz. 12:00
BDG-WZPU.2511.5.2021 37531000-9

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie rodzinnej gry karcianej

30.06.2021 godz. 13:00
BDG-WZPU.2511.4.2021 39294100-0

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”,

9 czerwca 2021 godzina 10:00
BDG-WZPU.2510.173.2021 90910000-9

Zapytanie ofertowe na usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddziały Terenowe Urzędu Transportu Kolejowego we Wrocławiu

07.06.2021 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2511.3.2021 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

Zapytanie Ofertowe na dostawę 4 miasteczek edukacyjnych w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC"

02.06.2021 godz. 12:00
BDG-WZPU.2511.1.2021 39294100-0

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów informacyjno - promocyjnych w ramach projektu pn:"Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)"

20 kwietnia 2021 godz. 10:00
BDG-WZPU.2510.103.2021 30199730-6

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę wizytówek

19.04.2021 r. godz. 15:00
BDG-WZPU.2510.54.2021 22200000-2, 79980000-7

Zapytanie ofertowe na usługi prenumeraty prasy krajowej drogą elektroniczną dla Urzędu Transportu Kolejowego.

3 marca 2021 godz. 15:00
BDG-WZPU.2510.1.2021 22200000-2, 79980000-7

Zapytanie ofertowe na dostawę prasy krajowej i zagranicznej dla Urzędu Transportu Kolejowego w podziale na części:Część 1 – dostawa prasy krajowej papierowej;Część 2 – dostawa prasy zagranicznej papierowej; Część 3 – usługi prenumeraty prasy krajowej drogą elektroniczną.

14 stycznia 2021 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2511.34.2020 39294100-0, 22462000-6

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA KOLEJOWEGO (ABK)”

14 stycznia 2021 r. godz. 15:00
BDG-WZPU.2510.591.2020 64200000-8

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii IP

22 grudnia 2020 r. godz. 10:00.
BDG-WZPU.2510.526.2020 90919200-4

Zapytanie ofertowe na usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddziały Terenowe Urzędu Transportu Kolejowego znajdujące się w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu

11.12.2020 r. godz. 10:00
BDG-WZPU.2511.32.2020 79823000-9; 22110000-4

Zapytanie ofertowe na druk, oprawę oraz dostawę książek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

08.12.2020 r. godz. 12:00
BDG-WZPU.2510.466.2020

Zapytanie ofertowe - na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zasad zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie linii kolejowych

27.10.2020 r. godz. 10:00

UNIEWAŻNIONE Świadczenie usługi wsparcia i rozwoju systemu Enova 365

28.09.2020 godz. 11:00
BDG-WZPU.2510.381.2020 92111250-9 Produkcja filmów informacyjnych

Zapytanie ofertowe (powtórzone) - produkcja filmu edukacyjnego

09.09.2020 godz. 16:15
BDG-WZPU.2511.23.2020 79823000-9; 22110000-4

UNIEWAŻNIONE: Zapytanie ofertowe na druk, oprawę oraz dostawę książek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

09.09.2020 godz. 12:00
BDG-WZPU.2511.22.2020 18100000-0

Zapytanie ofertowe - na wykonanie i dostawę odzieży dla edukatorów na potrzeby projektu „Kampania Kolejowe ABC” (II)

20.08.2020 r. godz. 12:00
92111250-9

UNIEWAŻNIONE Zapytanie ofertowe - produkcja filmu edukacyjnego

17.08.2020
BDG-WZPU.2511.19.2020 79823000-9

UNIEWAŻNIONE Zapytanie ofertowe na druk, oprawę oraz dostawę książek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

10.08.2020 do godz. 12:00
79995100-6

Zapytanie ofertowe - na usługę archiwizacji dokumentacji Urzędu Transportu Kolejowego

04.08.2020
BDG-WZPU.2511.20.2020 18100000-0

UNIEWAŻNIONE Zapytanie Ofertowe na wykonanie i dostawę odzieży dla edukatorów na potrzeby projektu „Kampania Kolejowe ABC”

29.07.2020 r. godz. 12:00

Zapytanie ofertowe - na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych opatrzonych logo UTK

01.07.2020 r. godz. 12:00

Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę kalendarzy na rok 2021

24.06.2020 r. godz. 12:00

Zapytanie ofertowe - na sukcesywną dostawę naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i sanityzacją urządzeń dozujących wodę

08.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe - projekt umundurowania pracowników Urzędu Transportu Kolejowego

30.01.2020 r.
DPN-WDZK.47.53.2019

Zapytanie ofertowe - obsługa IV Konferencji Kultury Bezpieczeństwa

21 listopada 2019 r. godz. 12:00
BDG-WZPU.253.62.2019 79822500-7, 79342200-5

Zapytanie ofertowe na wykonanie Logo, Księgi Znaku i Systemem Identyfikacji Wizualnej dla Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

30.09.2019 r. godz. 15:00
BDG-WZPU.253.50.2019

UNIEWAŻNIONE Zapytanie ofertowe na wykonanie Logo, Księgi Znaku i Systemem Identyfikacji Wizualnej dla Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

28.08.2019 r. godz. 14:00
DPN-WDZK.47.36.2019

Zapytanie ofertowe - produkcja filmu edukacyjnego, dotyczącego wpływu stanu psychofizycznego na wykonywanie obowiązków służbowych maszynistów.

08.08.2019 r.
BP-WSiJ.62.1.2019

Zapytanie ofertowe - opracowanie podręcznika z dobrymi praktykami obsługi osób z niepełnosprawnością na kolei.

2 sierpnia 2019 r.

UNIEWAŻNIONE - Zapytanie ofertowe - produkcja filmu edukacyjnego, dotyczącego wpływu stanu psychofizycznego na wykonywanie obowiązków służbowych maszynistów.

10 lipca 2019 r.
DMB-WMIC.47.42.2018

Zapytanie ofertowe - produkcja filmu edukacyjnego, dotyczącego bezpiecznego zachowania się na przejazdach kolejowo–drogowych

10 maja 2019
BDG-WZPU.251.95.2019 85147000-1; 85121000-3

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy

11.03.2019 godz. 12:00
BDG-WZPU.251.1.2019 85147000-1; 85121000-3

UNIEWAŻNIONE Zapytanie ofertowe - świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy

21.01.2019 godz. 12.00
BDG-WZPU.251.769.2018 90910000-9; 90919200-4; 90911300-9

Zapytanie ofertowe - usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach: biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddziały Terenowe Urzędu Transportu Kolejowego w latach 2019-2020

7.12.2018
BAI-WINI.040.8.2018

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego poprzez zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz funkcjonalności IP Centrex – wirtualnej centralki telefonicznej VPABX

14.11.2018
BDG-WZPU.251.511.2018

UNIEWAŻNIONE - Zapytanie ofertowe - wykonanie audytu sprawdzającego wdrożenie w Urzędzie Transportu Kolejowego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 wraz z opracowaniem raportu i rekomendacji (działań udoskonalających)

28.09.2018
BDG-WZPU.253.14.2018 79111000-5

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług doradczych dotyczących Projektu Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Studium Wykonalności Projektu (Aktualizacja 03.08.2018)

10.08.2018 r.
BDG-WZPU.253.10.2018 72224000-1

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług doradczych dotyczących Projektu Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

13.06.2018

UNIEWAŻNIONE - Zapytanie ofertowe - świadczenie usług doradczych dotyczących Projektu Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

Zapytanie ofertowe - wykonanie audytu/analizy kluczowych przewoźników kolejowych w zakresie spełnienia wymogów dotyczących rachunkowości

UNIEWAŻNIONE - Zapytanie ofertowe - świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Zapytanie ofertowe na systematyczną dostawę prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej i elektronicznej na rok 2018

Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży dla edukatorów na potrzeby Kampanii Kolejowe ABC

Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej www.kolejoweabc.pl na potrzeby Kampanii Kolejowe ABC wraz ze szkoleniem z obsługi wdrożonych systemów i funkcjonalności.

Zapytanie ofertowe na rozszerzenie licencji systemu zarządzania kopiami bezpieczeństwa i archiwizacji danych TSMBOX oraz zakup wsparcia na kolejne 2 lata

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kalendarzy na rok 2018

UNIEWAŻNIONE - Zapytanie ofertowe na rozszerzenie licencji systemu zarządzania kopiami bezpieczeństwa i archiwizacji danych TSMBOX oraz zakup wsparcia na kolejne 2 lata

Zapytanie ofertowe na zakup usługi hotelowo-konferencyjnej

Dostawa sprzętu nagłaśniającego wraz z akcesoriami na potrzeby Kampanii Kolejowe ABC

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie komputerów przenośnych wraz z akcesoriami, na potrzeby Kampanii Kolejowe ABC

UNIEWAŻNIONE - Zapytanie ofertowe - na wykonanie robót budowlanych w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego

Zapytanie Ofertowe na opracowanie projektów graficznych, skład, łamanie oraz druk ulotek, plakatów i broszur informacyjnych służących informacji i promocji podstawowych praw pasażerów w transporcie kolejowym oraz Rzecznika Praw Pasażera Kolei.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych dotyczących Kampanii Kolejowe ABC.

Zapytanie Ofertowe na dostawę systematycznej usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego w Poznaniu w latach 2017-2018.

Świadczenie usług doradczych i wsparcia merytorycznego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia na aplikacje IT w ramach Kampanii Kolejowe ABC

Zapytanie ofertowe - na wykonanie robót budowlanych w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

NIEROZSTRZYGNIĘTE - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych dotyczących Kampanii Kolejowe ABC.

NIEROZSTRZYGNIĘTE - Zapytanie ofertowe na opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów edukacyjnych, tj. scenariuszy zajęć, treści autorskich e-podręczników dla nauczycieli oraz książek edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowo-drogowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym (klasy I-III) i szkolnym (klasy IV-VI)

Zaproszenie do zgłoszenia zainteresowania współpracą z Prezesem UTK

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych dotyczących Kampanii Kolejowe ABC.

NIEROZSTRZYGNIĘTE - Zapytanie ofertowe na opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów edukacyjnych, tj. scenariuszy zajęć, treści autorskich e-podręczników dla nauczycieli oraz książek edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowo-drogowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym (klasy I-III) i szkolnym (klasy IV-VI)

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa mebli biurowych oraz krzeseł konferencyjnych i foteli obrotowych wraz z montażem oraz sprzątnięciem opakowań

Zapytanie ofertowe na opracowanie logo wraz z Księgą Znaku oraz kompleksowym Systemem Identyfikacji Wizualnej dla Projektu Kampania Kolejowe ABC, w tym zaprojektowanie bohatera Projektu oraz opracowanie hasła przewodniego

Zapytanie ofertowe - wykonanie strony www dla Rzecznika Praw Pasażera Kolei

Zapytanie Ofertowe na dostawę systematycznej usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddziały Terenowe Urzędu Transportu Kolejowego w latach 2017-2018.

Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę środków czystości

Zapytanie ofertowe - na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

Zapytanie ofertowe - na dostawę naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i sanityzacją urządzeń dozujących wodę

Zapytanie ofertowe - wykonanie i sukcesywna dostawa wizytówek

Zapytanie ofertowe - Wykonanie ekspertyzy w zakresie scenariuszy szkoleniowych na symulatorach pojazdów kolejowych.

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa kalendarzy na 2017 r.

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu: budowy infrastruktury kolejowej, inżynierii ruchu i sygnalizacji kolejowej oraz systemów zabezpieczenia ruchu kolejowego

Zapytanie ofertowe na dostawę systematycznej usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych Urzędu Transportu Kolejowego w latach 2016-2018.

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania się oraz opracowanie i wydrukowanie podręcznika/biuletynu na podstawie przygotowanej ekspertyzy.

Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu: badania pojazdów i budowy infrastruktury kolejowej

Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu: budowy infrastruktury kolejowej, inżynierii ruchu i sygnalizacji kolejowej oraz systemów zabezpieczenia ruchu kolejowego.

Zapytanie ofertowe - film informacyjno-promocyjny o centralnym organie administracji rządowej jakim jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, dokumentów z dziedziny kolejnictwa

Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu: ocena bezpieczeństwa i ocena ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym

Zapytanie ofertowe na usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na język polski, dokumentów normalizacyjnych z dziedzin kolejnictwa oraz inżynierii lądowej i wodnej, przewodników Europejskiej Agencji Kolejowej i innych dokumentów.

Zapytanie ofertowe na opracowanie wytycznych dotyczących dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania się.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego poprzez zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz funkcjonalności IP Centrex – wirtualnej centralki telefonicznej VPABX

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Transportu Kolejowego

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę pieczątek

Zapytanie ofertowe - dostawa telefonów komórkowych

Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy w zakresie praktycznego stosowania przez podmioty sektora kolejowego oraz aktualizacji wymagań Instrukcji R-149 - ZAPYTANIE UNIEWAŻNIONE

Zapytanie ofertowe - ekspertyza w zakresie przeprowadzania badań nieniszczących osi zestawów kołowych - ZAPYTANIE UNIEWAŻNIONE

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na przygotowaniu i wdrożeniu aplikacji do analizy zdarzeń kolejowych

Zaproszenie - nadzór nad kolejową medycyną pracy

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe - dotyczące przygotowania propozycji rozwiązań o charakterze technicznym, organizacyjnym lub prawnym mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami

Zapytanie ofertowe - opracowanie, wykonanie oraz dostawę materiałów i gadżetów promocyjnych

Zapytanie ofertowe - Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „OPIK Ogólnopolska Platforma Informacji Kolejowej”

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, okresowych i kontrolnych) pracowników Urzędu Transportu Kolejowego

Zapytanie ofertowe - Wykonanie opinii eksperckiej w sprawie wytycznych do podejmowania decyzji o stopniu zastosowania TSI w przypadku wydania przez Prezesa UTK decyzji nakazującej uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu

Wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS i Systemu łączności mobilnej dla kolei GSM-R dla pracowników UTK

Dostawa komputerów przenośnych dla Urzędu Transportu Kolejowego.

Dostawa elementów wyposażenia systemu IT w postaci wysokowydajnych wielofunkcyjnych urządzeń biurowych

Wykonanie usługi opracowania nowych formularzy dla świadczenia usług elektronicznych przez Urząd Transportu Kolejowego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Wykonanie usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na język polski, dokumentów specjalistycznych z dziedziny kolejnictwa

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej dopuszczenia do eksploatacji taboru kolejowego w Niemczech

Zapytanie ofertowe - usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu stosowania norm zharmonizowanych w prawie, OPE TSI i typów pojazdów kolejowych dla pracowników UTK

Zapytanie ofertowe - usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu zarządzania jakością i ryzykiem w transporcie kolejowym dla pracowników UTK

Zaproszenie - dot. świadczenia usług w ramach nadzoru nad podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych

Zapytanie ofertowe - dostawa licencji na Microsoft Exchange 2013

Zakup i dostawa materiałów promocyjnych z logo Urzędu Transportu Kolejowego

Zapytanie ofertowe - przygotowanie ekspertyzy dotyczącej ewaluacji realizacji kierunków strategicznych UTK

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa wraz z montażem, sprzątnięciem opakowań i rozstawieniem 50 szt. regałów metalowych

Usługa audytu do projektu związanego z wdrażaniem narzędzia informatycznego dedykowanego Krajowemu Rejestrowi Infrastruktury Kolejowej (RINF)

Strategia informatyzacji Urzędu Transportu Kolejowego

Zapytanie ofertowe - przygotowanie ekspertyzy dotyczącej praktycznego stosowania przez podmioty sektora kolejowego wymagań metody bezpieczeństwa w zakresie monitorowania (CSM M) - ZMIANA ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe - przygotowanie ekspertyzy dotyczącej praktycznego stosowania przez podmioty sektora kolejowego wymagań wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny ryzyka (CSM RA) - ZMIANA ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe - przygotowanie ekspertyzy dotyczącej opracowania ramowych procedur w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej i bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego przez podmioty sektora kolejowego - ZMIANA ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe - ekspertyza dotycząca opracowania scenariuszy prób eksploatacyjnych

Zapytanie ofertowe - studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści oraz wniosku o dofinansowanie niezbędnych do złożenia aplikacji projektu ePodróż

Zapytanie ofertowe - studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści - ZMIANA ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe - studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści - ZMIANA ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe - przygotowanie ekspertyzy dotyczącej opracowania scenariuszy prób eksploatacyjnych (UNIEWAŻNIONO)

Zapytanie ofertowe (konkurs ofert) - realizacja obowiązków: związanych z optymalizacją procesów zakupowych oraz koordynatora projektu Rejestr Infrastruktury Kolejowej

Dostawa 7 symetrycznych łącz internetowych

Zapytanie ofertowe - sukcesywna dostawa artykułów biurowych

Zapytanie ofertowe - tłumaczenie dokumentu na język angielski

Zapytanie ofertowe - opracowanie Studium Wykonalności (UNIEWAŻNIONO)

Zapytanie ofertowe - usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu interoperacyjności

W związku z realizacją projektu: „Wsparcie eksperckie Urzędu Transportu Kolejowego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 wszczyna postępowanie na szkolenie

Dostawa licencji na oprogramowanie biurowe i systemowe

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe

Dostawa naturalnej wody źródlanej wraz dzierżawą i sanityzacją urządzeń dozujących wodę

do góry