Nawigacja

Zamówienia publiczne

Opracowanie scenariuszy zajęć, e-podręczników i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC III"

08.04.2024

Zamówienie jest finansowane przez Unię Europejską ze środków EFRR Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Projekt nr FENX.05.04-IP.02-0001/23 pn. „Kampania Kolejowe ABC III”.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie scenariuszy zajęć, e-podręczników i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC III”

Termin realizacji

W terminie 150 dni od zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że realizacja Zadania nr 1, obejmującego opracowanie 4 rodzajów scenariuszy zajęć, nastąpi w terminie zadeklarowanym w ofercie, nie krótszym niż 25 dni i nie dłuższym niż 50 dni od zawarcia umowy

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena: 45%;
  2. Doświadczenie: 40%;
  3. Termin realizacji: 15%.         

Termin składania ofert

18.04.2024 r. godz. 10:00.


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/126365/details


 

Metadane

Data publikacji : 08.04.2024
Data modyfikacji : 10.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry