Nawigacja

Zamówienia publiczne

Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania kampanii medialnej w ramach trzeciej edycji projektu "Kolejowe ABC"

25.04.2024

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr FENX.05.04-IP.02-0001/23 pn. „Kampania Kolejowe ABC III”, współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021 – 2027.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i realizacji kampanii medialnej w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC III”.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia Umowy do 31 grudnia 2027 r.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena: 50%;
  2. Doświadczenie: 50%.

Termin składania ofert

10.05.2024 r. godz. 10:00.


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/156651/notice/public/details


 

Metadane

Data publikacji : 25.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry