Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania się oraz opracowanie i wydrukowanie podręcznika/biuletynu na podstawie przygotowanej ekspertyzy.

06.10.2016

Metadane

Data publikacji : 06.10.2016
Data modyfikacji : 02.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry