Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Rozeznanie cenowe - dostawa materiałów edukacyjnych w postaci 4 zestawów miasteczek edukacyjnych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC”

19.03.2021

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

W celu ustalenia kwoty zamówienia niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów edukacyjnych w postaci 4 zestawów miasteczek edukacyjnych dla laureatów konkursów organizowanych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC”

Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 26 marca 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 19.03.2021
Data modyfikacji : 19.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry