Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Rozeznanie cenowe - produkcja krótkometrażowego filmu promującego drugą edycję projektu ,,Kampania Kolejowe ABC”

08.03.2021

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 KC, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia na produkcję krótkometrażowego filmu promującego drugą edycję projektu „Kampania Kolejowe ABC”. Film zostanie nagrany w dwóch wersjach czasowych.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl.

Termin nadsyłania informacji do 16 marca 2021 r.

Metadane

Data publikacji : 08.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
do góry