Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe - Ekspertyza pod kątem możliwości organizacyjno-technicznych utworzenia laboratorium wykonującego testy interoperacyjności na potrzeby wykazania kompatybilności ESC i RSC

18.03.2020

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity: Dz. U . z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).


Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod kątem możliwości organizacyjno-technicznych utworzenia na polskim rynku kolejowym laboratorium wykonującego testy interoperacyjności Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ETCS i GSM-R) na potrzeby wykazania kompatybilności technicznej między pokładowym ETCS a przytorowymi częściami ETCS (ESC) oraz kompatybilności technicznej między pokładowymi systemami głosowej łączności radiowej lub radiowej wymiany danych a przytorowymi częściami systemu GSM-R (RSC).

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Termin nadsyłania informacji do 27 marca 2020 r.


 

Metadane

Data publikacji : 18.03.2020
Data modyfikacji : 18.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry