Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Rozeznanie cenowe - opracowanie materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych

17.01.2024


Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z prośbą o pomoc w zakresie oszacowania zamówienia polegającego na świadczeniu usług doradczych w zakresie realizacji edukacyjnej sali multimedialnej na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych, konferencji, wywiadów.

Informacje o szacunkowych cenach i kosztach zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 26 stycznia 2024 r.

Przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn zm.)

Metadane

Data publikacji : 17.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
do góry