Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe - Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej „Kampanii Kolejowe ABC III” z wykorzystaniem Księgi Znaku (logo) z pierwszej i drugiej edycji projektu, w tym unowocześnienie bohatera projektu

17.10.2023

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z prośbą o pomoc w zakresie oszacowania zamówienia polegającego na opracowaniu Systemu Identyfikacji Wizualnej „Kampanii Kolejowe ABC III” z wykorzystaniem Księgi Znaku (logo) z pierwszej i drugiej edycji projektu, w tym unowocześnienie bohatera projektu.

Informacje o szacunkowych cenach i kosztach zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 24 października 2023 r.

Przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn zm.)

Metadane

Data publikacji : 17.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry