Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup samochodów osobowych dla Urzędu Transportu Kolejowego

14.06.2017

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup samochodów osobowych dla Urzędu Transportu Kolejowego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych samochodów osobowych (klasyfikacja pojazdów według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego „SAMAR”), w podziale na części, tj.:

Część I - Samochód osobowy klasa średnia „D” sedan/lift back - szt. 1;

Część II - Samochód osobowy klasa Minibus 6-osobowy - szt. 2.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Kryterium oceny ofert dla części I:

Cena - 45%

Dodatkowe elementy i wyposażenie samochodu - 35%

Termin dostawy - 15%

Wielkość emisji dwutlenku węgla (w jednostkach g/km) - 5%

Kryterium oceny ofert dla części II:

Cena - 60%

Gwarancja Mechaniczna - 20%

Termin dostawy - 15%

Wielkość emisji dwutlenku węgla (w jednostkach g/km) - 5%

 

Termin składania ofert: 23 czerwca 2017 r. do godziny 12:00

Metadane

Data publikacji : 14.06.2017
Data modyfikacji : 18.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry