Nawigacja

Rejestry

Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stwierdzania zgodności z typem oraz wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem wraz ze wskazaniem zakresu ich uprawnień

L.p.

Nazwa jednostki

Adres siedziby

Zakres uprawnień

1. Instytut Kolejnictwa

ul. Józefa Chłopickiego 50
04-275 Warszawa

2. Politechnika Warszawska pl. Politechniki 1,
00-661 Warszawa
3. Signal CERT sp. z o.o. ul. Senatorska 2 
00-075 Warszawa
4. Transportowy Dozór Techniczny ul. Puławska 125
02-707 Warszawa
5.

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Poznański Instytut Technologiczny

ul. Ewarysta Estkowskiego 6
61-755 Poznań

Metadane

Data publikacji : 09.03.2016
Data modyfikacji : 29.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Tekliński DTW
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Ziębiński
do góry