Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe na rozszerzenie licencji systemu zarządzania kopiami bezpieczeństwa i archiwizacji danych TSMBOX oraz zakup wsparcia na kolejne 2 lata

13.11.2017

Urząd Transportu Kolejowego, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na na rozszerzenie licencji, użytkowanego w Urzędzie Transportu Kolejowego, systemu zarządzania kopiami bezpieczeństwa i archiwizacji danych TSMBOX oraz zakup wsparcia na kolejne 2 lata.


Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie licencji  użytkowanego  systemu zarządzania kopiami bezpieczeństwa i archiwizacji danych TSMBOX oraz zakup wsparcia na kolejne 2 lata. 

Obecnie w Urzędzie Transportu Kolejowego użytkowany jest system zarządzania kopiami bezpieczeństwa i archiwizacji danych TSMBOX Backup Appliance w wersji 8 TB danych po de-duplikacji wraz ze wsparciem producenta do 30 października 2017 r.

Zamawiający wymaga rozszerzenia licencji użytkowanego systemu do 10 TB danych po de-duplikacji oraz zapewnienie wsparcia producenta przez okres do dnia 31 października 2019 r.

Termin składania ofert: 21 listopada 2017 r. godz. 10.00

Kryteria oceny ofert: Cena 100 %

Termin realizacji: 

  • dostawa licencji (certyfikatów) na rozszerzenie systemu w terminie 7 dni od podpisania Umowy
  • wsparcie całego systemu (10 TB) do dnia 31 października 2019 r.

Metadane

Data publikacji : 13.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
do góry