Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Rozeznanie cenowe na usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, użytkowanych przez Oddziały Terenowe Urzędu Transportu Kolejowego przez okres 24 miesięcy

29.07.2022

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 KC ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)


Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – planuje udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie usługa systematycznego utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, użytkowanych przez Oddziały Terenowe Urzędu Transportu Kolejowego przez okres 24 miesięcy.

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Informacje należy przesyłać w terminie do 8 sierpania 2022 r. na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl.


 

Metadane

Data publikacji : 29.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry