Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe dot. przygotowania ekspertyzy określającej wymagania i procedury oceny zgodności innowacyjnych wyrobów kolejowych mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

18.05.2018

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 398., a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

W celu wyboru właściwej procedury udzielenia zamówienia niezbędne jest oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w ustaleniu szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia.

Termin nadysłania informacji: do 3 czerwca 2018 r.

Metadane

Data publikacji : 18.05.2018
Data modyfikacji : 04.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry