Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe rynku - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu: 1. architektury systemów sterowania ruchem kolejowym; 2. diagnostyki i utrzymania pojazdów trakcyjnych i wagonów towarowych; 3. monitorowania i diagnostyki infrastruktury kolejowej; 4. systemów zasilania linii kolejowych.

16.03.2017

Zamawiający informuje że przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Zamawiający planuje udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie poniższych szkoleń, mających na celu podniesienie kwalifikacji pracowników.

1. Szkolenie z architektury systemów sterowania ruchem kolejowym.

2. Szkolenie z diagnostyki i utrzymania pojazdów trakcyjnych i wagonów towarowych.

3. Szkolenie z monitorowania i diagnostyki infrastruktury kolejowej.

4. Szkolenie z systemów zasilania linii kolejowych.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. W związku z tym, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w zakresie szacowania wartości i przesłania informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, zgodnie z opisem zawartym w załączniku.

Metadane

Data publikacji : 16.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
do góry