Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe dot. zaprojektowania, wykonania, serwisowania strony internetowej na potrzeby projektu "Kampania Kolejowe ABC III"

11.03.2024


Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z prośbą o przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Informacje o szacunkowej wartości zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 19 marca 2024 r.

Przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).


 

Metadane

Data publikacji : 11.03.2024
Data modyfikacji : 12.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry