Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie ekspertyz stanowiących przegląd krajowych przepisów technicznych dla podsystemów infrastruktura, energia, sterowanie – urządzenia przytorowe pod kątem zgodności z TSI

01.03.2019

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie trzech ekspertyz zgodnie z poniższym opisem

05.04.2019 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

19.03.2019 OTWARCIE OFERT

W załącznikach do strony zamieszczono informację z otwarcia ofert.

15.03.2019 WYJAŚNIENIA SIWZ

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające wyjaśnienia SIWZ.

12.03.2019 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające wyjaśnienia SIWZ. Ponadto w związku z modyfikacją SIWZ udostępniono jego ujednoliconą wersję.

Nowy termin składania ofert to 19.03.2019 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: 19.03.2019 r. godz. 11:30

11.03.2019 WYJAŚNIENIA SIWZ

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające wyjaśnienia SIWZ.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzech ekspertyz. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części, jak niżej.

Część 1: Wykonanie ekspertyzy stanowiącej przegląd krajowych przepisów technicznych dla podsystemu infrastruktura pod kątem zgodności z TSI.

Cześć 2: Wykonanie ekspertyzy stanowiącej przegląd krajowych przepisów technicznych dla podsystemu energia pod kątem zgodności z TSI.

Cześć 3: Wykonanie ekspertyzy stanowiącej przegląd krajowych przepisów technicznych dla podsystemu sterowanie – urządzenia przytorowe pod kątem zgodności z TSI.

Termin realizacji

Część 1: najpóźniej do 29 listopada 2019 r.

Część 2: najpóźniej do 29 listopada 2019 r.

Część 3: najpóźniej do 29 listopada 2019 r.

Kryteria oceny ofert

Cena - 60%

Doświadczenie - 40%

Termin składania ofert

15 marca 2019 r. godz. 11:00

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 19.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry