Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup i dostawa sprzętu sieciowego wraz z usługą wsparcia technicznego

08.05.2017

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu sieciowego wraz z usługą wsparcia technicznego.

Przedmiotem zamówienia jest:

a) zakup rocznych subskrypcji i wsparcia dla dwóch urządzeń Palo Alto PA-3020;

b) zakup sześciu sztuk wielozadaniowego systemu zabezpieczeń sieciowych wraz z systemem
do centralnego zarządzania zaoferowanymi urządzeniami oraz ze wsparciem  przy wdrożeniu;

c) zakup sześciu sztuk przełączników sieci typu LAN PoE warstwy 2 o stałej konfiguracji;

d) zapewnienie gwarancji oraz usług wsparcia technicznego dla urządzeń Junniper EX-3300-48.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 60%

Doświadczenie - 30%

Termin dostawy - 10%

Termin składania ofert: 18 maja 2017 r. do godziny 12:00

Metadane

Data publikacji : 08.05.2017
Data modyfikacji : 18.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry