Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym

03.02.2023


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 24.02.2023 r. godz. 11:00


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 23.02.2023 r. godz. 11:00


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 20.02.2023 r. godz. 11:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Transportu Kolejowego, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu (transporcie) i doręczeniu przesyłek kurierskich w systemie „od drzwi do drzwi”.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

Kryteria oceny ofert

Cena 100%

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/100597/notice/public/details

Termin składania ofert

14 lutego 2023 r. godz. 11:00

Metadane

Data publikacji : 03.02.2023
Data modyfikacji : 22.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry