Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE RODZINNEJ GRY KARCIANEJ

23.07.2021

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rodzinnej gry karcianej, do której prawami autorskimi dysponuje Wykonawca oraz przeniesienie na Zamawiającego licencji niewyłącznej.

Termin realizacji:

Zamówienie realizowane będzie w terminie do 10 tygodni od dnia podpisania Umowy.

Kryteria oceny ofert:

Cena 50%

Ocena wizualizacji karty 20%

Dodatkowe karty do gry 30%

Postępowania prowadzone jest w języki polski, na Platformie Zakupwoej pod adresem:https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/34922/details

 

Metadane

Data publikacji : 23.07.2021
Data modyfikacji : 09.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Anna Czochra BDG
Osoba modyfikująca informację:
Anna Czochra
do góry