Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe na usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddziały Terenowe Urzędu Transportu Kolejowego we Wrocławiu

28.05.2021

Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na realizację usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddziały Terenowe Urzędu Transportu Kolejowego we Wrocławiu.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddział Terenowy we Wrocławiu Urzędu Transportu Kolejowego.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie przez okres 18 miesięcy, w terminie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

7 czerwca 2021 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/29868/details

Metadane

Data publikacji : 28.05.2021
Data modyfikacji : 28.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry