Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę wizytówek

08.04.2021

Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie i dostawę wizytówek.


Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz sukcesywna dostawa wizytówek dla Urzędu Transportu Kolejowego.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie od 8 czerwca 2021 r. przez okres 24 miesięcy.

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

19 kwietnia 2021 r. godz. 15:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/25868/details

Metadane

Data publikacji : 08.04.2021
Data modyfikacji : 08.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry