Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe - produkcja filmu edukacyjnego

31.07.2020

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na usługę produkcji filmu edukacyjnego


14.08.2020 - Wyjaśnienia zapytania

Przedsatawiamy w zal;ącznikach do strony wniesione pytania twraz z odpowiedziami.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu edukacyjnego będącego podziękowaniem dla pracowników kolei za ich służbę w czasie pandemii COVID-19

Termin realizacji

do 60 dni od zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 70 %
Koncepcja kreatywna filmu 30%

Termin składania ofert

17 sierpnia 2020 r.


 

Metadane

Data publikacji : 31.07.2020
Data modyfikacji : 14.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry