Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę kalendarzy na rok 2021

15.06.2020

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na zakup i dostawę kalendarzy na rok 2021 na rzecz Zamawiającego.


19.06.2020 Wyjaśnienia Zapytania

Niniejszym udostępniam wyjaśnienia Zapytania Ofertowego w odpowiezi na złożne pytanie


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kalendarzy książkowych (format B5, A5, A6), kalendarzy ściennych trójdzielnych, kalendarzy ściennych 13-stronnicowych, biuwarów oraz planerów ściennych suchościeralnych na rzecz Zamawiającego.

Termin realizacji

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia nie później niż do 13 listopada 2020 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

24 czerwca 2020 r. do godziny 12:00

Metadane

Data publikacji : 15.06.2020
Data modyfikacji : 19.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry