Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - projekt umundurowania pracowników Urzędu Transportu Kolejowego

21.01.2020

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu umundurowania dla pracowników UTK,

 


17.02.2020 - Wybór oferty

W załącznikach opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

a) usługa zaprojektowania umundurowania dla pracowników UTK;
b) opracowanie wzorcowej dokumentacji techniczno – technologicznej dla poszczególnych składników umundurowania;
c) uszycie pierwowzoru munduru polowego i galowego.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie w terminie 45 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2020 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 60 %
Jakość 40%

Termin składania ofert

30 stycznia 2020 r.


 

Metadane

Data publikacji : 21.01.2020
Data modyfikacji : 17.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry