Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - obsługa IV Konferencji Kultury Bezpieczeństwa

13.11.2019

Urząd Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty, której celem jest obsługa IV Konferencji Kultury Bezpieczeństwa, która odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej. Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30 000 euro, do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

03.12.2019 - Wybór oferty

Niniejszym udostępniamy informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


19.11.2019 - Wyjaśnienia Zapytania

Niniejszym udostępniamy wyjaśnienia Zapytania Ofertowego w odpowiedzi na wniesione pytania.


Termin realizacji zamówienia: Zamówienie w zakresie punktu 4.2 ppkt 1-11 Zapytania Ofertowego realizowane będzie 12 grudnia 2019 r. Zamówienie w zakresie punktu 4.2 ppkt 12 Zapytania Ofertowego realizowane będzie od 12 do 20 grudnia 2019 r

Kryteria oceny ofert: Cena 60%, Koncepcja Scenografii 40%

Termin składania ofert: 21 listopada 2019 r. do godziny 12:00

Metadane

Data publikacji : 13.11.2019
Data modyfikacji : 03.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry