Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach: biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddziały Terenowe Urzędu Transportu Kolejowego w latach 2019-2020

29.11.2018

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Zamawiającego.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych,
socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia podzielono na cześci jak niżej.

Zadanie 1 – Usługi sprzątania w Oddziale Terenowym UTK w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1,
60-201 Poznań

Zadanie 2 – Usługi sprzątania w Oddziale Terenowym UTK w Katowicach przy ul. Dworcowej
4, 40-012 Katowice

Zadanie 2a – Usługi sprzątania w Oddziale Terenowym UTK w Katowicach, ul. Staromiejska
13a, 40-013 Katowice

Zadanie 3 – Usługi sprzątania w Oddziale Terenowym UTK w Krakowie przy ul. Halickiej 9,
31-036 Kraków

Zadanie 4 – Usługi sprzątania w Oddziale Terenowym UTK we Wrocławiu przy ul. Św.
Antoniego 7, 50-073 Wrocław

Termin realizacji

Zadanie 1 - od 2 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2020 r.
Zadanie 2 - od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
Zadanie 2a - od 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.
Zadanie 3 - od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
Zadanie 4 - od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

7 grudnia 2018 r.


 

Metadane

Data publikacji : 29.11.2018
Data modyfikacji : 21.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry