Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego poprzez zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz funkcjonalności IP Centrex – wirtualnej centralki telefonicznej VPABX

02.11.2018

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego poprzez zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz funkcjonalności IP Centrex – wirtualnej centralki telefonicznej VPABX


Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30 000 euro, do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986)


29.11.2018 - Informacja o wyborze oferty

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze oferty.


Przedmiot zamówienia

świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego poprzez zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz funkcjonalności IP Centrex – wirtualnej centralki telefonicznej VPABX.

Termin realizacji

24 miesiące od 2 stycznia 2019 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

14 listopada 2018 r.


 

Metadane

Data publikacji : 02.11.2018
Data modyfikacji : 29.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry