Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

UNIEWAŻNIONE - Zapytanie ofertowe na rozszerzenie licencji systemu zarządzania kopiami bezpieczeństwa i archiwizacji danych TSMBOX oraz zakup wsparcia na kolejne 2 lata

16.10.2017

Urząd Transportu Kolejowego, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na na rozszerzenie licencji, użytkowanego w Urzędzie Transportu Kolejowego, systemu zarządzania kopiami bezpieczeństwa i archiwizacji danych TSMBOX oraz zakup wsparcia na kolejne 2 lata.


09.11.2017 r. -  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie pkt. 12 ppkt 4 Zapytania Ofertowego


Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie licencji  użytkowanego  systemu zarządzania kopiami bezpieczeństwa i archiwizacji danych TSMBOX oraz zakup wsparcia na kolejne 2 lata. Obecnie użytkowany jest system zarządzania kopiami bezpieczeństwa i archiwizacji danych TSMBOX Backup Appliance wersji 8TB danych po de-duplikacji wraz ze wsparciem producenta do 30 października 2017 r. Zamawiający wymaga rozszerzenia licencji użytkowanego systemu do 10 TB danych po de-duplikacji oraz zapewnienie wsparcia producenta przez okres 2 lat od dnia 31 października 2017 r.

Termin składania ofert: 24 października 2017 r. godz. 10.00

Kryteria oceny ofert: Cena 100 %

Termin realizacji:  2 lata od 31 października 2017 r.

Metadane

Data publikacji : 16.10.2017
Data modyfikacji : 13.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry