Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do zgłoszenia zainteresowania współpracą z Prezesem UTK

21.06.2017

Celem niniejszego zaproszenia jest zebranie zgłoszeń od podmiotów zainteresowanych współpracą z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 13 ust. 7e ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.).


Współpraca z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego polegałaby na realizacji czynności w ramach nadzoru nad podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności, zgodnie z art. 13 ust. 7d u.o.t.k.

Czynności w ramach współpracy realizowane byłyby wobec nadzorowanych podmiotów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Termin składania zgłoszeń: 31 lipiec 2017 r.

Metadane

Data publikacji : 21.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
do góry