Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - film informacyjno-promocyjny o centralnym organie administracji rządowej jakim jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

14.09.2016

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest przygotowanie filmu informacyjno-promocyjnego o centralnym organie administracji rządowej jakim jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Metadane

Data publikacji : 14.09.2016
Data modyfikacji : 02.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry