Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy w zakresie praktycznego stosowania przez podmioty sektora kolejowego oraz aktualizacji wymagań Instrukcji R-149 - ZAPYTANIE UNIEWAŻNIONE

20.04.2016

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) zaprasza Wykonawców do składania ofert na: wykonanie ekspertyzy w zakresie praktycznego stosowania przez podmioty sektora kolejowego oraz aktualizacji wymagań Instrukcji R-149 „Warunki techniczne naprawy i odbioru sprzęgów scharfenberga i sprzęgów międzywagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych”. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Metadane

Data publikacji : 20.04.2016
Data modyfikacji : 25.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BAF
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry