Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej dopuszczenia do eksploatacji taboru kolejowego w Niemczech

17.11.2015

Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Metadane

Data publikacji : 17.11.2015
Data modyfikacji : 05.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kochańska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BAF
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry