Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowanie ekspertyz w sprawie oceny dokumentacji z przebiegu weryfikacji WE podsystemów: (1) Sterowanie – urządzenia przytorowe, (2) Infrastruktura, (3) Energia

19.09.2023

Zamówienie jest finansowane przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Numer naboru: PTFE.01.01-IZ.00-001/23


UWAGA! Zmiana terminu składania ofert

Nowy termin składania ofert to 26 października 2023 r. godz. 10:30


UWAGA! Zmiana terminu składania ofert

Nowy termin składania ofert to 19 października 2023 r. godz. 10:30


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ekspertyz w sprawie oceny dokumentacji z przebiegu weryfikacji WE podsystemów: (1) Sterowanie – urządzenia przytorowe, (2) Infrastruktura, (3) Energia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części jak niżej:

Część 1 – Przygotowanie ekspertyz w sprawie oceny dokumentacji z przebiegu weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe”.
Część 2 – Przygotowanie ekspertyz w sprawie oceny dokumentacji z przebiegu weryfikacji WE podsystemu „Infrastruktura”.
Część 3 – Przygotowanie ekspertyz w sprawie oceny dokumentacji z przebiegu weryfikacji WE podsystemu „Energia”.

Termin realizacji

Termin wykonania zamówienia bez względu na część to 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 40%
Doświadczenie 60%

Termin składania ofert

16 października 2023 r. godz. 10:30


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/106179/details

Metadane

Data publikacji : 19.09.2023
Data modyfikacji : 09.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry