Nawigacja

Zamówienia publiczne

Usługi utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo

13.09.2023


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy

Kryteria oceny ofert

Cena: 60%
Czas naprawy błędu krytycznego: 25%
Doświadczenie zespołu: 15%

Termin składania ofert

22.09.2023 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/105774/details

Metadane

Data publikacji : 13.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
do góry