Nawigacja

Zamówienia publiczne

Przygotowanie, organizacja i obsługa VII Konferencji Kultury Bezpieczeństwa

14.07.2023

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i obsługa VII Konferencji Kultury Bezpieczeństwa.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy (zwanych dalej w skrócie "PPU").

3. Opis zasad oraz szczegółowych warunków realizacji zamówienia zawierają PPU.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów wskazanych w § 3 i § 5 Umowy. Planowany termin realizacji Konferencji to 20 września 2023 r.

Kryteria oceny ofert

Cena (C): 50%
Jakość (J): 50%

Termin składania ofert

26.07.2023 r. godz. 10:00.


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/120465/notice/public/details

Metadane

Data publikacji : 14.07.2023
Data modyfikacji : 23.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację:
Michał Sobczak
do góry