Nawigacja

Zamówienia publiczne

Przygotowanie, organizacja i obsługa VI Konferencji Kultury Bezpieczeństwa

25.10.2022

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i obsługa VI Konferencji Kultury Bezpieczeństwa. Konferencja organizowana jest przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w ramach projektu „Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy (PPU) w Specyfikacji warunków zamówienia.

Opis zasad oraz szczegółowych warunków realizacji zamówienia zawierają PPU.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w § 3 i § 5 PPU. Planowany termin Konferencji to 7 grudnia 2022 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 50%
Jakość 50%

Termin składania ofert

04 listopada 2022 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/76181/details

Metadane

Data publikacji : 25.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
do góry