Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi telekomunikacyjne dla Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

21.12.2021

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Przemiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.

Termin realizacji:

Przemiot zamówienia podzielony na dwie części, jak poniżej:

Część 1 - usługa symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym dla Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w Warszawie;

Część 2 - usługa symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym dla Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w Warszawie.

Termin składania ofert:

05.01.2022 godzina 11:00

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/48656/details

Metadane

Data publikacji : 21.12.2021
Data modyfikacji : 31.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry