Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej w ramach projektu Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei”.

14.07.2021

 Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIS 5.2-25 pn. „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 17.08.2021 r. godz. 10:30


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej w ramach projektu nr POIS 5.2-25 pn. „Bezpiecznie Koleją –Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei”.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 50%
Kampania radiowa 35%
Kampania w internecie 15%

Termin składania ofert

13 sierpień 2021 r. godz. 10:30


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/33979/details

Metadane

Data publikacji : 14.07.2021
Data modyfikacji : 16.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Anna Czochra BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry