Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Zakup platformy do obsługi szkoleń stacjonarnych i prowadzenia szkoleń e-learningowych wraz z powiązaną z nią aplikacją na urządzenia mobilne w ramach Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”.

28.05.2021

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,oś priorytetowa: V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie: 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i wsparcie techniczne Platformy do obsługi szkoleń stacjonarnych i prowadzenie szkoleń e-learningowych wraz z powiązaną z nią aplikacją na urządzenia mobilne w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK), zwanym dalej Przedmiotem zamówienia.

Termin realizacji

Etap 1 - zamówienie będzie realizowane w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Etap 2 - zamówienie będzie realizowane 14 dni od odebrania przez Zamawiającego Etapu 1.

Etap 3 – zamówienie będzie realizowane 45 dni od dnia odebrania przez Zamawiającego Etapu 1.

Etap 4 – zamówienie będzie realizowane 60 dni od dnia odebrania przez Zamawiającego Etapu 1.

Usługa Wsparcia Technicznego – realizowana przez okres od dnia odebrania przez Zamawiającego Etapu 1 do 30 czerwca 2023 r.

Usługa Rozwoju – realizowana od dnia odebrania przez Zamawiającego Etapu 1 do 30 czerwca 2023 r.

Zapewnienie 24 miesięcznej gwarancji – realizowana od dnia odebrania przez Zamawiającego Etapu 4.

Kryteria oceny ofert

Cena 60 %

Demonstracyjna próbka platformy i szkolenia 30%

Doświadczenie zespołu 10%

Termin składania ofert

6 lipca 2021 r. godz. 10:30


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/29905/details

Metadane

Data publikacji : 28.05.2021
Data modyfikacji : 16.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Anna Czochra BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry