Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

UNIEWAŻNIONE Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo

24.12.2020

Przedmiot zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 60 %

Czas naprawy błędu krytycznego 20 %

Doświadczenie zespołu 20 %

Termin składania ofert

27 styczeń 2021 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/21348/details

Metadane

Data publikacji : 24.12.2020
Data modyfikacji : 28.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry