Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie ekspertyz z zakresu techniki kolejowej

22.06.2020

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POPT.02.01.00-00-0315/20 pn. „Wsparcie eksperckie realizacji zadań UTK w 2020 r.” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch ekspertyz. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, jak niżej:
Część 1: Wykonanie ekspertyzy pod kątem możliwości organizacyjno-technicznych wdrożenia w Polsce laboratorium oferującego testy interoperacyjności systemu ETCS i GSM-R .
Część 2: Wykonanie ekspertyzy pod kątem możliwości eksploatacyjno-technicznych wdrożenia w Polsce ETCS poziom 1 LS na liniach kolejowych nieprzewidzianych do wyposażenia w pełną wersję ETCS poziomu 1 lub 2 w obecnym krajowym planie wdrażania TSI Sterowanie.

Termin realizacji

Zamówienie należy wykonać najpóźniej do 30 listopada 2020 r.

Kryteria oceny ofert

Cena: 40%

Doświadczenie: 60 %

Termin składania ofert

03 lipca 2020 r. godz. 11:00

 

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zamowienia.utk.gov.pl. Ogłoszenie dostęne jest w sekcji [Lista ogłoszeń o postępowaniach]. Do terminu otwarcia ofert postępowanie będzie widoczne w zakładce Aktualne, po tym terminie w zakładce Archiwalne.

Metadane

Data publikacji : 22.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry