Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz budowy systemu zasilania w energię trakcyjną

04.09.2018

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POPT.01.02.00-00-0223/18 pn. „Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez rozwój potencjału kadrowego w 2018 roku”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie.24.09.2018 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


14.09.2018 - Informacja z otwarcia ofert

W załącznikach do strony opublikowano informację z otwarcia ofert.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz budowy systemu zasilania w energię trakcyjną.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części, z których każda dotyczy jednego tematu szkolenia, jak niżej:

Część 1: Organizacjia i przeprowadzenie szkolenia „Zasady prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ERTMS do prowadzenia ruchu – szkolenie wyjazdowe na torze doświadczalnym”.
Część 2: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Budowa systemu zasilania w energię trakcyjną – szkolenie stacjonarne połączone z wizytą studyjną”.

Termin realizacji

Część 1 – wrzesień – październik 2018 r.
Część 2 – wrzesień – listopad 2018 r.

Kryteria oceny ofert

Część 1:

Cena - 50%
Doświadczenie - 30%
Jakość - 20 %

Część 2:

Cena - 60%
Doświadczenie - 40%

Termin składania ofert

14 września 2018 r. godz. 10:30

Metadane

Data publikacji : 04.09.2018
Data modyfikacji : 29.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry