Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa oprogramowania antywirusowego

16.11.2023


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego.

Termin realizacji

W terminie do 7 dni od zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena: 100%

Termin składania ofert

24.11.2023 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/114014/details

Metadane

Data publikacji : 16.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
do góry