Nawigacja

Zamówienia publiczne

Dostawa punktów dostępowych do sieci WiFi

08.11.2023


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa punktów dostępowych do sieci WiFi.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena: 100%

Termin składania ofert

17.11.2023 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/135855/notice/public/details

Metadane

Data publikacji : 08.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry